Landet i ordet

Här är en dikt jag skrev för ett antal år sedan. Innehållet kanske är lite halvtaskigt, men formen är intressant. Mer säger jag inte. =)

Landet i ordet

 • Du mig speglat livets gråa hav,
 • vi har seglat, alltid bara ned.
 • Jag ej funnit nådens låsta bur.
 • Nu har svunnit det sista av
 • hoppet som gömts. Edens hemliga platser
 • i landet glömts, tidens skugga med.
 • De som känt, inte några andra,
 • jag landet vänt olikhetens skugga. Hur
 • hoppet sköljes i rader, hela satser,
 • de som i denna skugga vandra.
 • Landet döljes gott emellan diffusa skikt,
 • landet, som blott tillhör denna dikt.