Forum comments in chronological order

Disclaimer: I am not responsible for what people (other than myself) write in the forums. Please report any abuse, such as insults, slander, spam and illegal material, and I will take appropriate actions. Don't feed the trolls.

Jag tar inget ansvar för det som skrivs i forumet, förutom mina egna inlägg. Vänligen rapportera alla inlägg som bryter mot reglerna, så ska jag se vad jag kan göra. Som regelbrott räknas till exempel förolämpningar, förtal, spam och olagligt material. Mata inte trålarna.

Jul 2020

Carefree (It'll be okay)

Anonymous
Sat 11-Jul-2020 15:32
we hear you, heads up, thanks !

A case against syntax highlighting

Anonymous
Thu 30-Jul-2020 10:57
This is just stupid.
E.g. "market" word in English will mean same irrespective of the book your read. But in code this word can take many forms. This is where syntax highlighting helps you give that extra information.